Fløybyen

 

Statsforvalteren i Agder

For Veidekke har vi innredet og levert spesialtegnede sittemoduler, bokreoler, kjøkken nisjer, kaffebarer og resepsjon, til nytt flott bygg på Fløyheia i Arendal.

Design: Narud Stokke Wiig

Foto: Alessio Attanasio