Miljø

Ombruk og design for gjenbruk av materialer kommer til å bli normen i vår bransje. Vi har bestemt oss for å lede an, uten gå på akkord med kvalitet og design.

Det grønne skiftet inspirerer

Det grønne skiftet er en inspirasjon til bedre produkter og mer lønnsom drift. Kundene våre forventer at vår produksjon er i tråd med den kunnskapen vi har om forbrukets påvirkning på natur, miljø og klima.
Vi er medlem av Grønt punkt
All MDF vi bruker er svanemerket
Vi har et sertifisert miljøstyringssystem

Ombruk i praksis

Vi bruker stadig mer brukte materialer og avkapp i nye innredninger. Lim, lakk og andre råvarer som tilfredstiller strenge miljøkrav. Et godt eksempel på dette er møtebordet vi har designet og bygget for Cultiva i Kristiansand.
20.000
Bygg rives årlig i Norge. (SSB)
25%
Bygg og- eiendomssektoren for rundt 25 prosent av alt avfall i Norge. (SSB)

Design er nøkkelen

Nøkkelen til å få til en sirkulær bruk av materialer i vår bransje ligger i designfasen. Når interiørarkitekter og møbelsnekkere planlegger for resirkulering og ombruk allerede i denne fasen, kan livsløpet til et møbler og innredninger bli mye lengre. Med riktige design blir materialene gjenbrukbare i nye produkter og løsninger, og behov for nye materialer blir mindre.

Miljøvennlig produksjonsanlegg

  • Produksjonslokalene våre er optimalisert for å redusere energiforbruk og dermed co-utslipp.
  • Vi har varmegjenvinning, energibrønner og varmepumpe (vann til vann).
  • Taket har vi dekket med socellepanel og varebiler er byttet ut med EL-varebiler.

Omstilling av bransjen

For å bidra til omstilling av bransjen, bruker vi tid på samarbeid og formidling.
  • Vi var med å grunnlegge “Tre på Agder”, der bransjeomstilling med hensyn til ombruk står sentralt
  • Arrangerer bransjearrangementer under Arendalsuka om sirkulær materialbruk og design
  • Samarbeidspartner i en ny ombrukshub på Sørlandet
  • Samarbeidspartner i Sirkulær Ressurssentral
  • Med i Intequ – Ombruk i praksis